Decyzja o warunkach zabudowy – co to takiego?

Inwestorzy, którzy planują wybudować obiekt na terenie, dla którego nie powstał jeszcze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nie mają innego wyjścia jak ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym są warunki zabudowy? 

Warunki zabudowy stanowią plan zagospodarowania danego terenu. To właśnie z nich inwestorzy dowiadują się, czy dana działka budowlana nadaje się na budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, wzniesienie obiektów o charakterze usługowym, czy też inne. To bardzo ważna informacja, która wpływa na to, czy w danym miejscu będzie mogła powstać budowla mieszkalna. W dokumencie określa się również możliwą kubaturę domu, rodzaj dachu, a także liczbę kondygnacji. W sytuacji, gdy przeznaczenie danego obszaru nie zostało sprecyzowane poprzez sporządzenie do niego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, należy wystąpić o wydanie decyzji. 

Kiedy niezbędne jest staranie się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Istnieje wiele sytuacji, które wymuszają na przyszłym inwestorze ubieganie się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wśród nich znajduje się okoliczność, gdy właściciel działki budowlanej chce dowiedzieć się, jak wysoki budynek może posadowić na gruncie czy też jaki kąt nachylenia może mieć jego dach. Chcąc rozpocząć budowę domu czy zmienić sposób użytkowania danego budynku należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdy na danym obszarze jeszcze on nie istnieje. W takich sytuacjach należy zwrócić się pisemnie do urzędu gminy, miasta lub do urzędu wojewódzkiego. Warunki zabudowy wydane dla danej parceli nie będą konieczne, w sytuacji, gdy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, prace mają obejmować jedynie remonty i naprawy i nie wpłyną na kształt architektoniczny danego obiektu. Warto wiedzieć, że wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może złożyć właściciel gruntu, jak też osoba zainteresowana jego nabyciem. 

Dodaj komentarz

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM